VyKim 24/10/2021

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Vy là nghệ sĩ, người sáng tác. Tham gia một số dự án với Fxa ent về âm nhạc năm 2021

 

OFFICIAL ACCOUNT

Home page:

Facebook:

Instagram: vykimsa

Youtube:

 

VIDEO MỚI NHẤT

 

ALBUM

2023.01 Ep Black

 

 

 

HOẠT ĐỘNG

2023.01  Chưa tham gia hoạt động

 

 

 

GIẢI THƯỞNG

2023.01 Chưa đoạn giải thưởng

 

 

 

M/V

Black

https://www.youtube.com/watch?v=_n0H3KH7vNM

 

Fxa Entertainment

Long Biên - Hà Nội. Tel: 0936 966 455

Copyright © 2021 FXA Entertainment. All Rights Reserved