-FXA- 24/10/2021

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

FXA là giám đốc sản xuất, nghệ sĩ, nhạc sĩ của FXA Entertainment. Bắt đầu đến với lĩnh vực âm nhạc vào năm 2020 với tư cách là một Youtuber.

Tên thật: Phạm Xuân Ánh

Ngày sinh: 13-03-1987

Thành phố: Hà Nội- Việt Nam

Đại học trường Viện Đại Học Mở- Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp - Ngành Kiến Trúc

Cao học trường trường Đại Học Xây Dựng- Ngành Kiến trúc

Hoạt động trước khi đến với âm nhạc năm 2020

Tham gia các chương trình tình nguyện thuộc thành đoàn và các tổ chức phi chính phủ dưới dạng các nhóm hỗ trợ về nghệ thuật.

Tham gia đóng phim và chụp ảnh.

 

 

OFFICIAL ACCOUNT

Home page: https://fxaent.com

Facebook: https://www.facebook.com/FXAEnt/

Instagram:fxa_entertainment

Youtube:FXA Entertainment

 

VIDEO MỚI NHẤT

 

ALBUM

2019.10 Album Go to Hell... Tử Thần (Demo)

2020.08 ...

2018.08 ...

 

HOẠT ĐỘNG

2020.11 Tham gia concept

2020.08 Tham gia concept

2018.08 Tham gia concept

2018.05 Tham gia concept

2018.01 Tham gia concept

2017.10 Tham gia concept

 

GIẢI THƯỞNG

2020.11 Tham gia concept

2020.08 Tham gia concept

2018.08 Tham gia concept

2018.05 Tham gia concept

2018.01 Tham gia concept

2017.10 Tham gia concept

 

M/V

Why Don't You Know?

https://www.youtube.com/watch?v=EHgeGRU3wDI

Roller Coaster

https://www.youtube.com/watch?v=_iHt8fzHE7A

Love U

https://www.youtube.com/watch?v=7GbiVol9xi0

Fxa Entertainment

Long Biên - Hà Nội. Tel: 0936 966 455

Copyright © 2021 FXA Entertainment. All Rights Reserved