Ly Thảo 24/10/2021

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Ly Thảo là nghệ sĩ, người sáng tác. Tham gia một số dự án với Fxa ent về âm nhạc từ tháng 10 năm 2019.

Sinh năm 2000, Ninh Bình

Chuyên ngành Đạo Diễn- Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội (2018-2022)

 

OFFICIAL ACCOUNT

Home page:

Facebook: Ly Thảo Lê Phạm

Instagram:

Youtube: Ly Thảo Official

 

VIDEO MỚI NHẤT

 

ALBUM

2022.07.09 Single Chạy (Relase)

..

 

HOẠT ĐỘNG

2019.10  Bài hát: Chạy (Qua những ký ức) FXA ft Ly Thảo (Audio)

2021.07 Bài hát: Hai Ngày - Ly Thảo ft FXA, Ben

 

GIẢI THƯỞNG

 

 

 

M/V

Chạy

https://youtu.be/YO9yOl4AwD8

Hai Ngày - Ly Thảo ft FXA, Ben

https://youtu.be/NQxr56GgY-Q

Love U

https://www.youtube.com/watch?v=7GbiVol9xi0

Fxa Entertainment

Long Biên - Hà Nội. Tel: 0936 966 455

Copyright © 2021 FXA Entertainment. All Rights Reserved